Sterfte, levensverwachting en doodsoorzaken

In de regel worden sterftestatistieken opgemaakt uitgaande van de twee volgende bronnen:

1. het Rijksregister der natuurlijke personen. Hiemee kunnen statistische tabellen worden opgesteld i.v.m. de overlijdens van Belgische en buitenlandse inwoners. Het Rijksregister bevat een beperkt aantal inlichtingen van sociale en beschrijvende aard over alle erin opgenomen personen, en meer bepaald zij die komen te overlijden. De AD Statistiek kan snel over die inlichtingen beschikken.

2. de formulieren voor aangifte van een overlijden bij de burgerlijke stand (met bijkomende toelichtingen omtrent de doodsoorzaak). Hiermee kunnen statistische tabellen worden opgemaakt over alle overlijdens die in het land hebben plaatsgevonden, of het gaat om Belgische of buitenlandse inwoners, of om niet-verblijfhouders. Die formulieren bevatten veel meer informatie over de overleden persoon dan het Rijksregister. Ze komen echter pas laat ter beschikking van de AD Statistiek.

Het samen bestaan van die twee bronnen kan wel tot enige verwarring leiden. Ondanks de sterke mate van overlapping lopen universum en variabelen enigszins uiteen, en ook de snelheid waarmee de gegevens beschikbaar zijn verschilt. De respectievelijke voordelen van de ene en de andere bron verklaart waarom naar gelang de behoefte nu de ene, dan de andere aangesproken wordt.

Externe links