Nationaliteitswijzigingen

Sinds 1988 zijn de gegevens over de nationaliteitswijzigingen afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd. De historische gegevens (voor 1988) komen uit de statistische jaarboeken.

De statistieken over vreemdelingen die Belg zijn geworden, hebben betrekking op alle verwervingen van de Belgische nationaliteit na de geboorte, ongeacht de aard van de procedure. Hetzelfde geldt voor Belgen die de Belgische nationaliteit verliezen.

Deze statistieken houden enkel rekening met vreemdelingen of Belgen die op het ogenblik van de nationaliteitswijziging hun verblijfplaats hadden in België. Bijgevolg worden in het buitenland wonende Belgen die hun nationaliteit verliezen, niet opgenomen, evenmin als vreemdelingen die Belg worden terwijl ze in het buitenland verblijven.

Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verkregen

 

Eurostat

Externe links