Skip navigation

NL | FR | DE | EN
.be

Samenlevingscontracten

"Wettelijke samenwoning" is de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel werd ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek door de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning.

Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, mogen beide partijen die het wensen niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning en moeten zij bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoewel van de wettelijke samenwoning melding wordt gemaakt in het bevolkingsregister van de gemeente van de woonplaats van de samenwonenden, heeft de ADSEI geen toegang tot deze informatie. Bijgevolg levert het Rijksregister zelf de gegevens op basis waarvan deze statistiek word opgemaakt.

Samenlevingscontracten en stopzetting van samenlevingscontracten, per gewest, 2000 - 2007

 

Totaal200020012002200320042005200620072007/2006
Aantal personen betrokken bij een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België5.14421.4278.95811.26318.59530.74934.29349.189+43%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest2382926161.5702.2583.1803.4724.161+20%
- Vlaams Gewest3.84519.8463.9204.7908.05814.94216.22527.390+69%
- Waals Gewest1.0611.2894.4224.9038.27912.62714.59617.638+21%
Aantal personen betrokken bij een stopzetting van een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België2201.5853.9224.1964.7636.4399.45212.137+28%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest1032941863115848351.016+22%
- Vlaams Gewest1641.3833.4953.3573.1883.7955.2946.651+26%
- Waals Gewest461703336531.2642.0603.3234.470+35%
Tussen personen van verschillend geslacht200020012002200320042005200620072007/2006
Aantal personen betrokken bij een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België4.39720.3808.23910.47017.64129.57933.05547.470+44%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest1302384921.2991.9872.8813.1823.880+22%
- Vlaams Gewest3.33218.9483.5764.4597.65814.36315.59126.316+69%
- Waals Gewest9351.1944.1714.7127.99612.33514.28217.274+21%
Aantal personen betrokken bij een stopzetting van een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België1921.5293.8023.6484.3386.0028.93111.585+30%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest83084114238511726906+25%
- Vlaams Gewest1461.3433.4112.9782.9303.5164.9886.321+27%
- Waals Gewest381563075561.1701.9753.2174.358+35%
Tussen personen van hetzelfde geslacht200020012002200320042005200620072007/2006
Aantal personen betrokken bij een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België7471.0477197939541.1701.2381.719+39%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest10854124271271299290281-3,1%
- Vlaams Gewest5138983443314005796341.074+69%
- Waals Gewest12695251191283292314364+16%
Aantal personen betrokken bij een stopzetting van een samenlevingscontract ("wettelijke samenwoning")
België2856120548425437521552+6%
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest2210727373109110+1%
- Vlaams Gewest184084379258279306330+8%
- Waals Gewest81426979485106112+6%
Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden: niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning en bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124.
(a) Het betreft hier cijfers over het aantal personen betrokken bij een een nieuw samenlevingscontract of een stopzetting van een samenlevingscontract, en niet van het aantal samenlevingscontracten of het aantal stopzettingen van zo'n samenlevingscontract. Het Rijksregister registreert niet de samenlevingscontracten als dusdanig, maar wel het aantal personen dat daarbij is betrokken. Samenlevingsovereenkomsten kunnen bovendien ook betrekking hebben op samenlevende broers, zussen of andere leden van het gezin. Het aantal verklaringen tussen personen van verschillend of van hetzelfde geslacht laat daarom niet toe een conclusie te trekken over de aard van de relatie die tussen deze personen bestaat.
Een paar keer wordt een oneven cijfer opgegeven. Deze schijnbare anomalie is te wijten aan het feit dat bij bepaalde samenwonenden, bij een adresverandering, geen beëindiging van wettelijke samenwoning werd opgenomen, bijvoorbeeld bij gebrek aan een éénzijdige verklaring van beëindiging.