Bevolking

Onder de rubriek Bevolking zijn volgende onderwerpen te vinden:

  • Bevolking op een bepaalde datum (01/01 van elk jaar; voor enkele tabellen 01/07) volgens woonplaats, leeftijd en geslacht, burgerlijke stand, nationaliteit, huishoudens…

  • Loop van de bevolking tijdens het jaar: aangroei, geboorten, overlijdens

  • Bijzondere informatie over de componenten van de loop van de bevolking: Geboorten en vruchtbaarheid, overlijdens, sterfte en levensverwachting, interne en internationale migratie, nationaliteitswijzigingen, huwelijken en echtscheidingen

  • Bevolkingsvooruitzichten

  • De volkstellingen

  • Andere onderwerpen, zoals adopties, euthanasie, crematies, lengte en gewicht van de bevolking,…

In onze Digibib vindt u een aantal interessante studies en publicaties terug over dit thema.

Kerncijfers 2015

Kerncijfers 2015

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft de opdracht om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen door hen actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

De brochure die voor u ligt, geeft een overzicht van wat er aan basisgegevens beschikbaar is. Tevens hebben we België in een Europees perspectief geplaatst.

De informatie die we hier leveren, bestrijkt vele domeinen: bevolking, werkgelegenheid, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten en vastgoed.

Kerncijfers 2015

Uw gemeente in cijfers

Uw gemeente in cijfers

Op 14 oktober 2012 werden er in ons land gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Daarom publiceerden we voor elke gemeente van het land een rapport met een verzameling kerncijfers. De cijfers zijn onderverdeeld in vier rubrieken: bevolking, grondgebied, vastgoed en inkomen.

Uw gemeente in cijfers

Generations & Gender ProgrammeExterne link

Generaties en Gender Programma België (GGP)

De ‘Generations and Gender Programme’ (GGP) is een panelonderzoek dat werd opgezet vanuit de Verenigde Naties (UNECE-PAU) en ondertussen in verschillende landen werd geïmplementeerd, zowel binnen als buiten Europa. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning voor de relaties tussen partners (echtgenoten, ongehuwd samenwonenden,…) en de relaties tussen generaties ( de ouder-kind - en de kind-ouder-relaties, vruchtbaarheid, de zorg voor vorige en volgende generatie).

www.ggps.beExterne link

Eurostat

Externe links

Persberichten

Portalen