De arbeidsmarkt in absolute cijfers

In de hiernavolgende tabel vindt u een aantal arbeidsmarktgegevens voor het meest recente jaar. Indien u zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.

De werkende bevolking zijn de zelfstandigen en werkenden in loondienst van 15 jaar en ouder.

De werkloze bevolking zijn de werklozen zoals omschreven door het Internationaal Arbeidsbureau (IAB): actieve bevolking zonder betrekking. Dit zijn alle personen van 15 jaar en ouder, die zonder werk waren; direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt waren en actief werk zochten.

De inactieve bevolking omvat alle personen die niet economisch actief zijn, inclusief diegene jonger dan 15 jaar, namelijk: personen die zich uitsluitend met het huishouden bezig houden, die als vrijwilliger werken, studenten en gepensioneerden.

 

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 

Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking van 15-64 jaar volgens leeftijdklasse per geslacht voor België en Gewesten, 2006 en 2016

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link