Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt

Alle hier vermelde cijfergegevens rond werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarkt zijn afkomstig uit de enquête naar de arbeidskrachten bij de Belgische huishoudens (EAK). Aan deze sinds 1999 vernieuwde enquête nemen jaarlijks ongeveer 90.000 personen van 15 jaar en ouder deel. Deze enquête heeft enerzijds tot doel het opmaken van vergelijkbare statistieken op Europees niveau over de omvang, de structuur en de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid.

Anderzijds biedt EAK u een betere kennis van:

  • de deeltijdse arbeid en de motivering ervan;

  • de arbeidsduur van werknemers;

  • de verschillende vormen van tijdelijke arbeid: PWA/dienstencheques , interim, afgewisseld met een opleiding, studentencontract, …;

  • het zoeken van werknemers naar een andere baan;

  • ontmoedigde werklozen;

  • de redenen waarom sommigen, hoewel ze werk zoeken, niet beschikbaar zijn om op korte termijn te beginnen werken, of, omgekeerd, zich bereid verklaren te werken maar geen werk zoeken;

  • de opleidingen (school- of beroeps-, in of buiten het bedrijf);

  • het onderwijsniveau van de bevolking;

  • de geografische mobiliteit van de werknemers volgens bepaalde individuele kenmerken.

Downloadbare bestanden

Ecozoom

Eurostat

Metadata

Persberichten

Publicaties