Bezette arbeidsplaatsen in loondienst en vacatures op de arbeidsmarkt

De informatie in deze rubriek komt uit de driemaandelijkse vacature-enquête (JVS) die bij Belgische ondernemingen wordt afgenomen. Elk kwartaal werden er in 2012 gemiddeld 10.383 ondernemingen, in 2013 11.561 ondernemingen, in 2014 10.976 ondernemingen en in 2015 10.978 ondernemingen ondervraagd in de secties B tot S van NACE rev. 2. Deze enquête heeft als doel op Europees niveau vergelijkbare gegevens te verzamelen over de bezette arbeidsplaatsen in loondienst en de vacatures in ondernemingen volgens hun grootte, sector en gewest.

Downloadbare bestanden

Eurostat

JVS Vacature-enquête

Persberichten

Publicaties