Tijdsbesteding

In deze rubriek vindt u informatie over de vakanties van de Belgen op basis van het jaarlijkse reisonderzoek. Aansluitend hierbij geeft de statistiek van het toerisme en het hotelwezen cijfers van het aantal aankomsten en overnachtingen per gemeente en van het aantal vestigingen en de capaciteit.

Daarnaast vindt u een aantal overzichtstabellen over de tijdsbesteding van de Belgen - wonende in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië - over een periode van 6 jaar. In de praktijk betekent dit een vergelijking van de momentopname van 1999 met die van 2005. Het gaat hierbij om een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium en het Federaal Wetenschapsbeleid (AGORA-project). U kan hier bovendien doorklikken naar een speciale website rond dit thema.

Tot slot is er nog het onderzoek naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen. Deze verplichte enquête is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachten enquête. Eén persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel met betrekking tot de situatie in het huishouden als uit het deel met betrekking tot de situatie van de persoon in kwestie. Het doel van de gegevensverzameling is het opstellen van internationaal vergelijkbare statistieken en van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

Time use surveyExterne link Het tijdsbudgetonderzoek met dagboekregistratie probeert het alledaagse handelen van mensen op een zo getrouw mogelijke manier in kaart te brengen. In een tijdsbestedingsonderzoek wordt aan de respondenten gevraagd alle gestelde handelingen en hun tijdstippen te noteren in een dagboekje. Daarnaast wordt meestal ook nog extra informatie over de gestelde activiteit gevraagd, zoals met wie men de activiteit deed, waar de activiteit plaatsvond,...

Eurostat

Externe links

Publicaties