Lonen en arbeidskosten

Voor deze rubriek zijn er twee informatiebronnen beschikbaar: enerzijds de vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten en anderzijds de jaarlijkse loonenquête.

De vierjaarlijkse enquête is gebaseerd op een steekproef getrokken uit lokale eenheden van ondernemingen met minstens 10 werknemers. De gegevens werden ingezameld volgens de activiteit en het gewest van de lokale eenheid en de grootteklasse van de onderneming waartoe de betrokken lokale eenheid behoort.

Daarnaast is er sinds 1999 een jaarlijkse loonenquête. De resultaten van deze verplichte enquête worden gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen, volgen en evalueren van het economische, sociaal en arbeidsmarktbeleid, dit zowel in regionale en nationale als in internationale context.

3.1.3.3.1 Arbeidskosten

3.1.3.3.12 Uurlonen

3.1.3.3.8 Loonmassa

Eurostat

Externe links

Persberichten

Publicaties