Fiscale inkomens

De fiscale statistiek van de inkomens wordt opgesteld op basis van de aangiften in de personenbelastingen. Het gaat daarbij telkens om de inkomens van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.

Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen en het totale aantal aangiften. Het wordt beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Het mediaan inkomen per aangifte is het inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

De aangifte is het centrale element in de statistiek van de fiscale inkomens.

Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon of twee personen. De algemene regel is dat iedereen een afzonderlijke aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk samenwonenden (a). Zij moeten gezamenlijke een aangifte invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en het jaar van de scheiding of het stopzetten van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen keuze worden gemaakt, worden ze afzonderlijk belast.

Het eerste deciel komt overeen met de 10% laagste fiscale inkomens; het tiende deciel met de 10% hoogste fiscale inkomens.

In de hiernavolgende tabel vindt u de fiscale gegevens tot op het niveau van de gewesten. Indien u zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.

(a) Wettelijke samenwonenden werden pas vanaf inkomstenjaar 2004 gezamenlijk belast. Daarvoor moesten ze ook ieder een afzonderlijke aangifte doen.
Beschikbare dynamishe tabellen:
be.STAT logoFiscale inkomens:

Downloadbare bestanden

Eurostat

Externe links

Metadata

Persberichten

Statistieken en cijfers