Armoederisico

Berekening van het armoederisico

De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau.

Dat wordt als volgt berekend voor SILC 2016: 60% van €22.295 per jaar maakt voor een alleenstaande een drempel van €13.377 per jaar of afgerond €1.115 per maand.

Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het aantal gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen, wordt een tweede volwassene in het gezin maar voor de helft meegerekend (factor 0.5) in de berekening van de armoedegrens, en kinderen (<14 jaar) maar voor een factor 0.3.

De armoedegrens voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt dus verkregen door de grens voor alleenstaanden te vermeningvuldigen met een factor 2.1 ((€13.377*2.1)/12 = €2.341 per maand). Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een ‘gewicht’ van 1 wordt toegekend aan het gezinshoofd, 0.5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0.3 aan elk kind.

W = Workintensity: Het aantal werkelijk gewerkte maanden voor alle volwassen leden van het huishouden ten opzichte van het theoretische maximum aantal gewerkte maanden tijdens het referentiejaar

Downloadbare bestanden