Huishoudbudget

Het huishoudbudgetonderzoek (HBO) geeft een gedetailleerd beeld van de structuur van de gemiddelde uitgaven van de huishoudens in België.

In het huishoudbudgetonderzoek worden elke maand door iets meer dan 500 huishoudens de uitgaven opgetekend. Op die manier worden in de loop van een jaar meer dan 6.000 huishoudens opgevolgd. De door de huishoudens in de enquête verstrekte gegevens worden geëxtrapoleerd naar de ruim 4 miljoen huishoudens die ons land rijk is.

Het huishoudbudgetonderzoek is de belangrijkste bron voor de samenstelling van de korf voor de consumptieprijsindex. Hoofdzakelijk op basis van de resultaten van deze enquête worden zowel de getuigenproducten als het gewicht van deze getuigenproducten in de korf bepaald.

Het huishoudbudgetonderzoek garandeert dat de producten en diensten én hun relatief belang in de productenkorf zo worden gekozen dat ze zo getrouw mogelijk de verbruiksgewoonten van de bevolking weerspiegelen.

Downloadbare bestanden

Persberichten