Arbeid, fiscaliteit en levensomstandigheden

De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceert regelmatig over de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er zijn recente gegevens beschikbaar over de werkgelegenheid en werkloosheid en over de lonen. Ook biedt de Directie cijfers aan over onder meer beroepsopleidingen en onderwijsniveau. Daarnaast worden er jaarlijkse enquêtegegevens gepubliceerd in zake inkomen en levensomstandigheden en zijn ieder jaar een aantal nieuwe fiscale data beschikbaar.

Tot slot geeft deze rubriek ook heel wat informatie over de (vrije-)tijdsbesteding van de Belgen.

In onze Digibib vindt u een aantal studies en publicaties terug over dit thema.

Kerncijfers 2017

Kerncijfers 2017

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft de opdracht om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen door hen actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

De brochure die voor u ligt, geeft een overzicht van wat er aan basisgegevens beschikbaar is. Tevens hebben we België in een Europees perspectief geplaatst.

De informatie die we hier leveren, bestrijkt vele domeinen: bevolking, werkgelegenheid, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten en vastgoed.

Kerncijfers 2017

Uw gemeente in cijfers

Uw gemeente in cijfers

Op 14 oktober 2012 werden er in ons land gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Daarom publiceerden we voor elke gemeente van het land een rapport met een verzameling kerncijfers. De cijfers zijn onderverdeeld in vier rubrieken: bevolking, grondgebied, vastgoed en inkomen.

Uw gemeente in cijfers

Eurostat

Externe links

Publicaties