be.STAT

Logo be.STATbe.STAT is de naam van de  dynamische toepassing waarmee u rechtstreeks bevragingen kunt doen in ons datawarehouse.

Op de webpagina's met het  be.STAT-logo vindt u meestal een voorgedefinieerde tabel. Opgepast, deze tabel toont slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Indien u klikt op de be.STAT-knop onderaan de tabel komt u terecht op de dynamische versie van dezelfde tabel. Deze geeft u toegang tot alle beschikbare cijfers.
In de dynamische versie kunt u snel en eenvoudig categorieën toevoegen of verwijderen, inzoomen voor meer details, categorieën filteren, tabellen exporteren, eigen tabellen bewaren...

Wenst u bijkomende inlichtingen of ondervindt u problemen bij het raadplegen van be.STAT dan kunt u terecht op volgend e-mailadres: be.STAT@economie.fgov.be.

Nuttig linken:

Overzicht beschikbare databronnen
Via de links hieronder kan je voortaan rechtstreeks de dynamische gegevens raadplegen.

Consumptie- en brandstofprijzen

 • Consumptieprijzen

 • Brandstofprijzen

Ondernemingen

 • Faillissementen

 • Btw-plichtige ondernemingen

 • Historiek...

 • Demografie van ondernemingen

 • Kleinhandel

 • Structurele ondernemingsstatistieken

 • Omzet en investeringen

 • ICT-gebruik en E-commerce bij ondernemingen

Conjunctuurindicatoren

 • Omzet in de kleinhandel

 • Afzetprijzen

Arbeidsmarkt en inkomens

 • Werkgelegenheid, ...

 • Lonen en arbeidskosten

 • Fiscale inkomens

 • Armoederisico

Bevolking en mobiliteit

 • Bevolking

 • Verkeersongevallen en verkeersslachtoffers

Vastgoed en grondgebruik

 • Residentiële vastgoedprijsindex

 • Vastgoedprijzen

 • Gebouwenpark

 • Bodembezetting

Landbouw

 • Zuivelstatistieken

 • Slachtstatistieken

 • Landbouwprijzen


Consumptie- en brandstofprijzen


Ondernemingen

Btw-plichtige ondernemingen

Jaarevolutie (meest recente jaar)

Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens werknemersklasse en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaarExterne link

Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografieExterne link

Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografieExterne link

Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaarExterne link

Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografieExterne link

Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografieExterne link

Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens werknemersklasse en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaarExterne link

Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografieExterne link

Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografieExterne link

Maandevolutie

OprichtingsgraadExterne link

StopzettingsgraadExterne link

TurbulentieExterne link

Historiek

Evolutie van het aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit (2003-2007)Externe link

Aantal opgerichte, actieve en verdwenen btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, België en gewesten, 2007Externe link


Faillissementen

Aantal faillissementen voor België en gewesten, laatste 12 jaarExterne link

Aantal faillissementen volgens activiteit en gewest, 2015Externe link

Aantal faillissementen voor België en gewesten, laatste 13 maandenExterne link

Aantal faillissementen per economische activiteit, laatste 13 maandenExterne link

Aantal faillissementen volgens grootteklasse, laatste 13 maandenExterne link


Conjunctuurindicatoren


Arbeidsmarkt en inkomens


Bevolking en mobiliteit


Vastgoed en grondgebruik


Landbouw