Index van werknemers en werkzame personen (2de trimester 2017)