Geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) van februari 2017