Updates

Publicatiedatum Titel
24 mei 2017 Raad voor het Verbruik - Advies 507 - Programma 2018-2022 van het federaal reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen - Advies 508 - Extra kosten ten laste van de consument in geval van laattijdige betaling van facturen
24 mei 2017 Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging februari 2017
24 mei 2017 Leveringen volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst februari 2017
24 mei 2017 Btw-plichtige ondernemingen: demografisch verloop maart 2017
24 mei 2017 Invoer van exotische beschermde soorten naar België (1980-2015)
24 mei 2017 Productie-index in de industrie van maart 2017
23 mei 2017 Bouw - Lonen, sociale lasten en verzekering - Elektriciens - mei 2017
23 mei 2017 Varkensindex bijgewerkt op 23 mei 2017
23 mei 2017 Biodiversiteit: bedreigde soorten 2017
23 mei 2017 Faillissementsstatistieken België: april 2017
19 mei 2017 Consumentenkrediet: 2de semester 2016
19 mei 2017 Kwaliteit van het rivierwater (2008-2016)
19 mei 2017 Omzet in de kleinhandel (maart 2017)
19 mei 2017 Slachtingen van dieren maart 2017
18 mei 2017 Bouw - Lonen, sociale lasten en verzekering - Fabriek en werkplaats - april 2017
18 mei 2017 Bouw - Rentevoet van de verwijlintresten; waarden van I, K1 en K2; indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand april 2017
18 mei 2017 Newsletter 18 mei 2017
18 mei 2017 Zuivelsector: gedetailleerde reeksen. Januari - december 2016
18 mei 2017 Aardolieprijzen 2017/44 geldig vanaf 19/05/2017
16 mei 2017 Rundvleesindex bijgewerkt op 16 mei 2017
16 mei 2017 Aardolieprijzen 2017/043 geldig vanaf 17/05/2017
15 mei 2017 SILC - Indicatoren 2016
15 mei 2017 Productie-index in de bouwnijverheid van maart 2017
15 mei 2017 Geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) van april 2017
12 mei 2017 Referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten van hypothecaire kredieten - mei 2017