Richtlijn 2006/112/EG

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Publicatiedatum :28/04/2009
Soort regelgeving:Richtlijn