CPI 2013 Methodologische nota

De nieuwe consumptieprijsindex - een betere inflatiemeter

Vanaf 2014 publiceert de AD Statistiek de 'nieuwe' consumptieprijsindex (CPI). Deze index wordt berekend volgens een volledig nieuwe formule en heeft als referentieperiode 2013=100. Deze index wordt berekend volgens een volledig nieuwe formule en heeft als referentieperiode 2013=100. Eind vorig jaar heeft de Indexcommissie in die zin een unaniem advies aan minister Johan Vande Lanotte afgeleverd, met hierin een reeks methodologische verbeteringen die moeten garanderen dat de consumptieprijsindex de inflatie accuraat blijft meten doorheen de tijd. De minister heeft zich begin januari akkoord verklaard met de voorgestelde methodologische aanpassingen.

De Indexcommissie is een paritair samengestelde commissie, bestaande uit werknemers- en werkgevers-organisaties en academici. Deze commissie geeft aan de minister van Economie advies over alle vraagstukken rond de consumptieprijsindex en geeft ook maandelijks advies over het door Statistics Belgium berekende indexcijfer.

De belangrijke methodologische aanpassingen die doorgevoerd werden, zijn talrijk. Bovendien zijn ze nagenoeg volledig in lijn met de internationale voorschriften voor een correcte inflatiemeting; ze sluiten daarom ook nauw aan met hetgeen Eurostat, het Europees Statistisch instituut, vooropstelt.

Bijlagen
        
de hervorming van de consumptieprijsindex 2013 = 100         

1. Gewichtenschema      
2. Seizoenskorven voor verse producten      
3. Geografische weging      
4. Overzicht van de nieuwe en de geschrapte getuigen