Landbouw - Landbouwgegevens van 2016

Downloadbare bestanden

  • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
  • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente

Methodologische opmerking:

Deze cijfers zijn afkomstig van gewestelijke administratieve databanken die vervolledigd werden door de gegevens van de landbouwenquête van november 2016. De administratieve gegevens worden opgesteld door de gewestelijke overheden aan de hand van de definitieve verzamelaanvragen van 2016.

Er dient overigens opgemerkt te worden dat het aantal landbouwbedrijven zowel in Vlaanderen als Wallonië stabiel is. Deze stabiliteit, die in contrast is met de jaarlijkse gebruikelijke verminderingen, wordt hoofdzakelijk verklaard door een verbetering van ons register van landbouwbedrijven, wat zich uit in de invoering van bedrijven waar geen rekening mee werd gehouden de voorgaande jaren. Deze aanpassing is altijd een gevolg van de grootste methodologische verandering die er voor Statistics Belgium uit bestond om geen beroep meer te doen op de gemeenten voor het beheer van het register, maar om zich te beroepen op de administratieve registers van de gewesten. Deze aanpassing verklaart ook de kleine stijging van de totale oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen.

Publicatiedatum :03/10/2017
Categorie Publicatie:Statistieken - Economie