Economie

Publicatiedatum:06 juni 2012

Downloadbare bestandenDe Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie brengt een nieuw product uit om de evolutie van het aantal btw-plichtige ondernemingen sneller te kunnen volgen. Men kan er het demografische verloop van de btw-plichtigen voor een bepaalde maand mee analyseren. De statistieken zijn ongeveer 45 dagen na het einde van de referentiemaand beschikbaar. De Kruispuntbank van Ondernemingen levert de grondstof voor deze statistiek. Zij zal op termijn de vroegere statistiek van de btw-plichtigen vervangen, die slechts jaarlijks werd opgemaakt op basis van de bij de btw-administratie voorhanden identificatiegegevens.

 

Link

Categorie Publicatie: ,