Statistieken en cijfers

kerncijfers 2009 - België en de Europese Unie

Dit is een uitgebreide versie van onze jaarlijkse kerncijfers.
België is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Dat konden we niet zomaar laten voorbijgaan. De Belgische staat behoort tot de pioniers van de Europese eenmaking en heeft een stevige reputatie als bruggenbouwer verworven. Het leek ons dan ook vanzelfsprekend om dit jaar een extra inspanning te leveren en een editie van de kerncijfers uit te brengen die België in een Europees perspectief plaatst.
Om aan de behoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen, bieden wij op onze webstek een brede waaier van de meest verscheidene onderwerpen aan. Relevante statistieken zijn voor iedereen essentieel om efficiënt te plannen en doelgericht te handelen. Studenten, onderzoekers en iedereen die kennis wil opbouwen, hebben nood aan cijfers en statistieken.
In deze brochure vindt u veel cijfers, tabellen en grafieken. Dat is nu eenmaal de tol die we moeten betalen voor een vergelijking met 26 andere lidstaten. Daarom werd het aantal onderwerpen beperkt gehouden. Er werd geen volledigheid nagestreefd, maar we hebben gezocht naar interessante vergelijkingen en relevante informatie. We danken dan ook iedereen die aan de samenstelling van dit boekje heeft meegewerkt. “Meten is weten” is meer dan ooit actueel.

Opgelet!

Gezien de zeer beperkte oplage van deze luxe-editie, is het slechts mogelijk om per persoon/organisatie één exemplaar te bestellen. Indien u toch graag een grote oplage van de Kerncijfers wenst - meer dan twintig bijvoorbeeld -, is het mogelijk om een sterk ingekorte versie aan te vragen (niet beschikbaar on line).

Link