Statistieken over vergrijzing: portret van de bevolking van 55 jaar en ouder

Statistieken over vergrijzing: portret van de bevolking van 55 jaar en ouder

Met de vergrijzing van de bevolking wordt de stijging na verloop van tijd van het oudste deel van de bevolking binnen de totale bevolking bedoeld. Ze is het resultaat van wijzigingen van demografisch gedrag en vooral dan van de daling van de vruchtbaarheid en de verlenging van de levensduur.. Deze evolutie zal sterker worden in de volgende decennia naarmate alle generaties van de babyboom ouder zullen worden.

De vergrijzing van de bevolking en de veranderende verhoudingen tussen de generaties die hieruit voortvloeien, hebben belangrijke economische en sociale gevolgen. Het is noodzakelijk om te beschikken over betrouwbare statistische gegevens waarop men zich kan op baseren om een geschikt beleid te voeren ten opzichte van deze nieuwe uitdagingen.

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) heeft tijdens de Conferentie van Wenen in 2012 de verklaring « Ensuring a society for all ages: promoting quality of life and active ageing » aangenomen. De volgende punten worden als zeer belangrijk beschouwd: Een langere deelname aan het beroepsleven aanmoedigen; Ervoor zorgen dat er geen discriminatie is en sociale integratie van ouderen verzekeren;

De waardigheid, gezondheid en zelfstandigheid van ouderen ondersteunen; De intergenerationele solidariteit in stand houden en aanmoedigen.

Naar aanleiding van deze verklaring heeft het Bureau van de Conferentie van Europese statistici aanbevelingen gepubliceerd voor de publicatie van statistieken inzake vergrijzing. De duidelijke doelstelling is om de beschikbaarheid, de toegang en de vergelijkbaarheid van statistische gegevens te verbeteren die als basis dienen voor de politieke beslissingen over de problematiek die gekoppeld is aan de leeftijdsstructuur van de bevolking.

We hebben geprobeerd om deze aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen voor België. De geproduceerde statistische gegevens door Statistics Belgium worden voorgesteld in Excelbestanden. Er zijn ook grafieken die een overzicht geven van de indicatoren doorheen de tijd. Naast deze brutogegevens worden er ook beschrijvende analyses voorgelegd.

De volgende vier thema's worden behandeld:

  • I. Socio-demografisch portret van de bevolking van 55 jaar en ouder;

  • II Gezondheid en zelfstandigheid;

  • III. Sociale integratie en welzijn;

  • IV. Het beroepsleven

Categorie Publicatie:Analyses en studies , Statistieken , Statistieken - Bevolking