De nieuwe consumptieprijsindex - een betere inflatiemeter

Op 30 januari 2014 publiceert de AD Statistiek voor het eerst de ‘nieuwe’ consumptieprijsindex. Deze index wordt berekend volgens een volledig nieuwe formule en heeft als referentieperiode 2013=100.

De methodologische verbeteringen moeten garanderen dat de consumptieprijsindex de inflatie accuraat blijft meten doorheen de tijd. De hele hervorming is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde methodes, op betrouwbare bronnen (huishoudbudgetonderzoek, Riziv, bevolkingscijfers) en ligt in lijn met de internationale voorschriften voor een correcte inflatiemeting. Ze sluit daarom ook nauw aan met hetgeen Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, vooropstelt.

De Indexcommissie heeft eind vorig jaar een unaniem positief advies aan minister Johan Vande Lanotte afgeleverd over deze werkwijze. De minister heeft zich zopas akkoord verklaard met alle voorgestelde methodologische wijzigingen. De Indexcommissie is een paritair samengestelde commissie, bestaande uit werknemers- en werkgeversorganisaties en academici. Deze commissie geeft aan de minister van Economie advies over alle vraagstukken rond de consumptieprijsindex en geeft ook maandelijks advies over het door de AD Statistiek berekende indexcijfer.

De belangrijkste wijzigingen situeren zich op drie vlakken:

  • Een nieuwe indexkorf;
  • Een nieuwe berekeningswijze;
  • Allerlei verbeteringen voor bepaalde categorieën producten.
Soort persbericht:Consumptieprijsindex , Persberichten statistieken
Datum: 10 januari 2014