Consumptieprijsindex: 30 03 17

  • De inflatie daalt in maart van 2,97% naar 2,28%.
  • Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitdoven van het effect van de verhoogde energieheffing die in Vlaanderen in maart 2016 werd ingevoerd en door een afname van de inflatie voor groenten en fruit.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,24 punt of 0,23%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,47% naar 1,79%.
  • Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, elektriciteit, telecommunicatie packs, huisbrandolie en restaurants en cafés. Vooral binnenlandse pakketreizen, groenten, motorbrandstoffen, bloemen en planten en vakantiedorpen hadden een verlagend effect op het indexcijfer.
 

  Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex in 2017

  • Actualisering van de consumptieprijsindex in 2017 op basis van een unaniem advies van de Indexcommissie, goedgekeurd door de Minister van Economie.
  • Verdere uitbreiding van het gebruik van scannerdata van supermarkten bij de indexberekening; van 70 productgroepen in 2016 naar 73 productgroepen in 2017, goed voor 23% van het gewicht van de korf.
  • De indexkorf werd aangepast: 8 nieuwe producten werden aan de korf toegevoegd en 2 producten werden samengevoegd tot één product. Dit brengt het totaal voor 2017 op 663 goederen en diensten tegenover 656 in 2016.
  • De gewichten van de indexkorf, die gebaseerd zijn op het huishoudbudgetonderzoek van 2014, werden geactualiseerd naar 2016 om zo het huidige uitgavenpatroon van de consumenten te weerspiegelen.

 

Soort persbericht:Conjunctuur , Consumptieprijsindex , Persberichten statistieken
Datum: 30 maart 2017