Consumptieprijsindex: 28 09 17

  • De inflatie stijgt van 1,90% naar 2,01% in september.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,11 punt of 0,10%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van op 1,64% naar 1,77%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 103,42 punten.
  • Er waren in september voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen en buitenlandse pakketreizen. Hotels, vliegtickets, lichaamsverzorgingsproducten, vis en zeevruchten en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

 

 Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex in 2017

  • Actualisering van de consumptieprijsindex in 2017 op basis van een unaniem advies van de Indexcommissie, goedgekeurd door de Minister van Economie.
  • Verdere uitbreiding van het gebruik van scannerdata van supermarkten bij de indexberekening; van 70 productgroepen in 2016 naar 73 productgroepen in 2017, goed voor 23% van het gewicht van de korf.
  • De indexkorf werd aangepast: 8 nieuwe producten werden aan de korf toegevoegd en 2 producten werden samengevoegd tot één product. Dit brengt het totaal voor 2017 op 663 goederen en diensten tegenover 656 in 2016.
  • De gewichten van de indexkorf, die gebaseerd zijn op het huishoudbudgetonderzoek van 2014, werden geactualiseerd naar 2016 om zo het huidige uitgavenpatroon van de consumenten te weerspiegelen.

 

Soort persbericht:Conjunctuur , Consumptieprijsindex , Persberichten statistieken
Datum: 28 september 2017