De Belgische lonen onder de loep in 2015

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen spannen financieel de kroon? Maakt de plaats van tewerkstelling of het opleidingsniveau een verschil uit en bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen?

Het antwoord op deze vragen leest u in dit persbericht. De onderstaande bevindingen springen hierbij in het oog:

  • in 2015 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.445 euro bruto per maand;
  • de helft van de werknemers verdient meer dan 3.095 euro. 10 % van de loontrekkenden verdient op maandbasis minstens 5.308 euro;
  • het gemiddeld maandloon van een voltijds tewerkgestelde vrouw ligt 6 % onder het bedrag waarop mannen mogen rekenen. Indien de analyse wordt uitgebreid met de deeltijds tewerkgestelden, neemt de loonkloof tussen vrouwen en mannen toe tot 20 %;
  • de petrochemie betaalt de hoogste lonen. Het loonzakje ligt er 54 % boven het nationaal gemiddelde. De laagste lonen zijn terug te vinden in de horeca;
  • met een maandloon van 9.285 euro verdienen directeurs van grote ondernemingen het meest. Ze ontvangen viermaal het maandloon van kelners en barmannen, die gemiddeld 2.176 euro verdienen;
  • pendelen naar Brussel loont vanuit financieel oogpunt, aangezien werkgevers er een gemiddeld loon van 3.972 euro uitbetalen. In het arrondissement Dinant verdienen de werknemers het minst;
  • studeren heeft een positieve invloed op het loon. Zo verdienen houders van een master-diploma 52 % meer dan de gemiddelde werknemer.
Soort persbericht:Persberichten statistieken , Statistieken - Arbeidsmarkt en levensomstandigheden
Datum: 22 september 2017