Armoede-indicatoren in België in 2016 (EU-SILC)

Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de nieuwe armoedecijfers voor 2016 uit de enquête naar inkomens en levensomstandigheden. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • In 2016 werd 15,5% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan 1.115 euro per maand voor een alleenstaande.
  • 14,6% van de bevolking leeft in een huishouden met een lage werkintensiteit.
  • 5,5% van de Belgen werd in 2016 geconfronteerd met ernstige materiële deprivatie.
  • Mensen die te maken krijgen met minstens één van bovenstaande situaties, worden beschouwd als risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting volgens de Europese armoede-indicator van de Europa 2020-strategie. Voor 2016 betrof dit 20,7 % van de bevolking.

(update 18/05/2017)

Soort persbericht:Persberichten statistieken , Statistieken - Arbeidsmarkt en levensomstandigheden
Datum: 15 mei 2017