Armoede en sociale uitsluiting in België

Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie de nieuwe armoedecijfers. Die zijn gebaseerd op de EU-SILC-enquête, die in 2011 werd gehouden bij 5.910 Belgische huishoudens. Monetaire armoede blijft schommelen rond 15%. De armoedegrens ligt op 1.000 euro per maand voor een alleenstaande, tegenover 973 euro in 2010.

Alle resultaten van 2004 tot 2011 staan als dynamische tabellen op onze website

Soort persbericht: , Persberichten statistieken
Datum: 16 oktober 2012