Cijfers vacatures in loondienst - vierde kwartaal 2016

  • In het vierde kwartaal van 2016 is het vacaturepercentage bijna identiek aan diegene van het derde kwartaal van 2016 met een stijging van nauwelijks +1.640 vacatures. Ondernemingen boden 112.990 vacatures aan, wat overeenkomt met 2,88% van het totale aantal banen (bezette arbeidsplaatsen en vacatures).
  • Dat resultaat blijft echter veel hoger dan in 2015 (+0,67 procentpunt op jaarbasis), toen er 82.240 vacatures waren in het derde kwartaal van 2015.
  • In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 2,85% en 3,18% tegenover 2,16% in Wallonië). Het Vlaams Gewest kent overigens de sterkste stijging sinds een jaar (+0,82 procentpunten op jaarbasis). Het Waals Gewest blijft echter boven het gemiddelde van de Europese Unie (1,8%).
  • Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (81,5%) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (2,72% tegenover 2,88% voor alle ondernemingen).
  • Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (19,3%), met als resultaat een hoog vacaturepercentage voor uitzendbanen (18%).
  • Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 stijgt het vacaturepercentage voornamelijk in de vastgoedsector (+0,55 procentpunt ), informatie- en communicatietechnologie (+0,36 procentpunt) en accommodatie en maaltijden (+0,30 procentpunt). Er worden ook lichte dalingen opgetekend in de niet-marktgerichte sectoren (-0,12 procentpunt) en financiële activiteiten en verzekeringen (-0,18 procentpunt). De ICT-sector, de bouw, en de wetenschappen en de administratieve diensten bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 6,4%, 5% en 4,8%.
Soort persbericht:Persberichten statistieken , Statistieken - Arbeidsmarkt en levensomstandigheden
Datum: 10 maart 2017