3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap

  • In België geeft 8% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar aan sterk beperkt te zijn in de dagelijkse activiteiten door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte (bron: Enquête naar de arbeidskrachten 2016). Deze beperking is iets meer aanwezig bij vrouwen.
  • 56% van deze populatie is tussen de 50 en 64 jaar oud. De helft heeft maximaal een diploma lager secundair onderwijs, slechts 14% heeft een diploma hoger onderwijs. In de totale bevolking heeft een op drie een diploma hoger onderwijs.
  • Deze beperkingen hebben ook een impact op de werksituatie van deze populatie: de werkgelegenheidsgraad van deze groep is niet hoger dan 23%, terwijl dit 62% bedraagt voor alle 15-64-jarigen.  Hun werkloosheidsgraad is bijna 5 punten hoger dan bij de totale bevolking en 74% onder hen zijn inactief, dit wil zeggen dat ze geen werk hebben en niet werkzoekend zijn of niet beschikbaar zijn om te werken. 
Soort persbericht:Persberichten statistieken , Statistieken - Arbeidsmarkt en levensomstandigheden
Datum: 29 november 2017