Les enjeux du vieillissement de la force de travail

Download de studie van Vincent Vandenberghe (UCL)Externe linkNet als de bevolking in het algemeen vergrijzen ook de Belgische arbeidskrachten. Verwacht wordt dat die tendens door het thans gevoerde beleid, dat streeft naar een stijging van de tewerkstellingsgraad bij 50-plussers, nog zal versterken. Zijn de in België gevestigde bedrijven echter wel bereid om meer oudere werknemers in dienst te nemen? In de huidige omstandigheden waarschijnlijk niet. De leeftijdsstructuur van het personeel van in België gevestigde bedrijven blijkt een belangrijke determinant te zijn voor hun winst. Het door Vincent Vandenberghe (UCL) gevoerde onderzoek op individuele bedrijfsgegevens bracht aan het licht dat een stijging met 10 procentpunt van het aandeel werknemers tussen 50 en 64 jaar in het personeelsbestand van de bedrijven gepaard gaat met een daling van 1,27 % van de winst gemeten als de verhouding productiviteit-loonkost. De reden hiervoor is dat de productiviteitsdaling bij oudere werknemers niet wordt gecompenseerd door een overeenkomstige vermindering van de arbeidskosten. Dit vormt een hindernis tegen het opdrijven van de tewerkstellingsgraad bij oudere werknemers en vraagt om maatregelen die ingaan tegen de met de leeftijd tanende productiviteit en/of erop gericht zijn de loonkost beter af te stemmen op de productiviteit.

Publicatiedatum :01/04/2013
Overheidspublicatie :Nee
Categorie Digibib:Arbeidsmarkt , Economie , Ondernemingen
Soort uitgave:Studie