Openbare verkopen

Wie is er nog nooit naar een openbare verkoop geweest waar goederen van een faillissement, per opbod, worden verkocht? 

Deze openbare verkopen worden gereglementeerd in de artikelen 65 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Voor meer informatie hierover?

Waar kunt u klacht indienen?

Wanneer u denkt dat een openbare verkoop niet aan de verplichtingen van de wetgeving voldoet, dan kunt u klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

Geschillen en klachten

Wetgeving

Algemene Directie Economische Inspectie - Front Office

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten – Front Office

NG III, 3e verdieping 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 54 84
Fax: 02 277 54 52
E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be