Belgian Water Statistics. Improvements of Data Flows

De meeste Belgische waterstatistieken en -indicatoren die door internationale organisaties worden gepubliceerd komen uit het Belgische antwoord op de gezamenlijke vragenlijst van de OESO en Eurostat (JQ-IWA). België antwoordt op vrijwillige basis. De taken nodig om een Belgisch antwoord voor te bereiden worden verdeeld onder de drie gewesten en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (ex-NIS). De regionale antwoorden werden onderzocht en de ontbrekende of gebrekkige gegevens die geen betrouwbare aggregatie op Belgisch niveau toestaan werden geïdentificeerd. De meteorologische gegevens van het KMI werden gebruikt om de neerslag en de werkelijke evapotranspiratie te herberekenen. De watervoorziening werd op basis van twee enquêtes geëvalueerd. De sectoranalyse blijkt, in een context van snel veranderende economische sectoren, ingewikkeld te zijn. De tellingen zijn betrouwbare informatiebronnen voor de watervoorziening maar zullen in de toekomst niet meer beschikbaar zijn.

Date d'édition :12/09/2008
Publication du gouvernement :Oui
Type de Bibliothèque Digitale:Environnement , Statistique
Type d'édition:Publication direction statistique